Werkwijze

De theaterbeweging werkt graag samen met verschillende partijen en organisaties die een fascinatie voor het thema van het project delen (vaak de GGZ). We betrekken ze bij de ontwikkeling van de voorstelling en de promotie. We koppelen acteurs aan vrijwilligers en wijkbewoners. We zoeken niet alleen naar het gangbare theaterpubliek. We willen graag (ook) bezoekers trekken die niet gewend zijn om naar theatervoorstellingen gaan.

Een voorstelling ontstaat vanuit improvisatie
Roos werkt vanuit een fascinatie voor een thema en niet met een vast script. Aan het begin van de repetitie periode is er een idee, een plaats van handeling en mogelijke personages die zich daar bevinden. Het is belangrijk dat de spelers de fascinatie voor het thema delen om samen met veel plezier, doelgericht aan het werk te kunnen gaan. De regisseur geeft de spelers gerichte fysieke opdrachten voor het ter plekke spelen en maken van scènes. Dit vraagt een actieve betrokken houding van de deelnemers. De regisseur stapt samen met de spelers in het onderzoek, geeft richting en feedback, bewaakt de rode draad in het stuk en natuurlijk het eindproduct.